Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-129/10-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Firmy Artur Cieplik Labglass

POIG.06.01.00-02-129/10-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Firmy Artur Cieplik Labglass

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-129/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Firmy Artur Cieplik Labglass

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Artur Cieplik Labglass

NIP beneficjenta: 8951617359

Kod pocztowy: 50-571

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.05.04.01-14-007/11-08 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Balonowe urządzenie do czyszczenia rurek intubacyjnych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-007/11-08

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Balonowe urządzenie do czyszczenia rurek intubacyjnych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 249634.15

Wydatki kwalifikowalne: 217659.89

Dofinansowanie: 152361.92

Dofinansowanie UE: 129507.63

Nazwa beneficjenta: Airway Medix Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252568205

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-30-003/13-01 Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-003/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 44981

Wydatki kwalifikowalne: 44981

Dofinansowanie: 31486.7

Dofinansowanie UE: 26763.69

Nazwa beneficjenta: FIBAR GROUP SA

NIP beneficjenta: 7811858097

Kod pocztowy: 60-421

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.06.01.00-02-118/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Firmę Gudepol

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-118/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Firmę Gudepol

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 225314.9

Wydatki kwalifikowalne: 225314.9

Dofinansowanie: 115627.45

Dofinansowanie UE: 98283.33

Nazwa beneficjenta: ROMAN RYZNAR GUDEPOL

NIP beneficjenta: 6911651952

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014geo info, zasady ogólne kpa, vat-r elektronicznie, spawacz szuka pracy, program do rysowania schematów elektrycznych automatyki, przestań, stellaris wpływy, czy dyktatura jest lekarstwem na słabości demokracji, lublin jarmark, vat msp, stuart spojrzenie w przeszłość lektor, wszystkie właściwe posunięcia, turystyka wypoczynkowa definicja, pudwelek, poczucie bycia gorszym, lublin umcs, magnetometr w telefonie…