Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-115/10-01 Wdrożenie Planu rozwoju eskportu przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy.

POIG.06.01.00-02-115/10-01 Wdrożenie Planu rozwoju eskportu przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-115/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eskportu przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 388000

Dofinansowanie: 194000

Dofinansowanie UE: 164900

Nazwa beneficjenta: International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8981850221

Kod pocztowy: 50-148

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 7/14/2012


POIG.06.01.00-02-068/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy JDI Consulting Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-068/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy JDI Consulting Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JDI Consulting Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8942998103

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-02-020/11-00 Plan rozwoju eksportu firmy Auto-SPA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-020/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu firmy Auto-SPA Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Auto-SPA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8791007467

Kod pocztowy: 51-319

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011urząd marszałkowski kielce pracownicy, pandemie w historii, umcs, sklepy stomatologiczne, przyśpieszanie internetu, aktywność społeczna definicja, jana królikowskiego, kursy on line, uprp, fenol otrzymywanie, bomba puławy, bartosz malewski, w godzinach, odmiana czasownika niemiecki ćwiczenia pdf, dobro giffena, 516593038…