Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.06.01.00-02-113/12-01 Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę STUDIO IDO Magdalena Kowalska

POIG.06.01.00-02-113/12-01 Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę STUDIO IDO Magdalena Kowalska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-113/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę STUDIO IDO Magdalena Kowalska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 394200

Wydatki kwalifikowalne: 394200

Dofinansowanie: 197100

Dofinansowanie UE: 167535

Nazwa beneficjenta: STUDIO IDO Kowalska Magdalena

NIP beneficjenta: 8951401168

Kod pocztowy: 40-750

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-038/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Lab-Bit Software S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-038/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Lab-Bit Software S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Lab-Bit Software Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992700330

Kod pocztowy: 53-134

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012pgnig obrót detaliczny, łazik księżycowy, poszerzanie gniazda pszczelego, równouprawnienie synonim, struktura msz, monm, baza konkursów, osiągnięty wiek emerytalny a brak lat pracy 2019, covid 19 online, rekrutacja na studia 2020 terminy, centrum 50, europejski kodeks dobrej administracji, własność a właściwość, franczyza na czym polega, akademia podatkowa, uzdrowisko horyniec…