Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

POIG.06.01.00-02-101/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy THT Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-02-101/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy THT Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-101/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy THT Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 371801

Wydatki kwalifikowalne: 371801

Dofinansowanie: 185900.5

Dofinansowanie UE: 158015.42

Nazwa beneficjenta: THT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8842303314

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/20/2012

Data zakończenia realizacji: 9/19/2014


POIG.05.04.01-22-006/13-01 „Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek. który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-006/13-01

Tytuł projektu: „Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek. który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 239194

Wydatki kwalifikowalne: 239194

Dofinansowanie: 167435.8

Dofinansowanie UE: 142320.43

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Innowacyne Opportunity 66 Andriej Makarienko

NIP beneficjenta: 9222091255

Kod pocztowy: 80-808

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-020/09-03 Przygotowanie Spółki do realizacji projektów eksportowych dzięki usługom doradczym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-020/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie Spółki do realizacji projektów eksportowych dzięki usługom doradczym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Acquitec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8982123612

Kod pocztowy: 51-616

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


POIG.06.01.00-02-016/09-02 Opracowanie rozwoju firmy Tugeb Polbud poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-016/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie rozwoju firmy Tugeb Polbud poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Milicz

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Tugeb Polbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9160001869

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Sławoszowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


POIG.05.04.01-16-003/13-01 Zgłoszenie wzoru użytkowego konstrukcji systemu montażu błotników rowerowych na drutach bocznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-16-003/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wzoru użytkowego konstrukcji systemu montażu błotników rowerowych na drutach bocznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 29549.52

Wydatki kwalifikowalne: 15602.4

Dofinansowanie: 10921.68

Dofinansowanie UE: 9283.42

Nazwa beneficjenta: P.P.H. Simpla S.C. Andrzej Murawski. Robert Polak

NIP beneficjenta: 7531886187

Kod pocztowy: 48-304

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015opis przedmiotu klasa 4 karta pracy, zauważyć, semantyka co to, january, prawo rodzinne i opiekuńcze w pigułce, instytut anglistyki umcs, word białystok egzaminatorzy, filmoznawstwo warszawa, bartosz kulesza, kropka youtube, binoz, anozognozja, najczęstsze lektury na maturze, punkty kraniometryczne, cosmolifting…