Długołęka,  Dolnośląskie,  Powiat wrocławski

POIG.06.01.00-02-095/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Development sp. z o.o. sp. k.

POIG.06.01.00-02-095/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Development sp. z o.o. sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-095/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Development sp. z o.o. sp. k.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 415616.74

Wydatki kwalifikowalne: 378616.74

Dofinansowanie: 284525.89

Dofinansowanie UE: 241847

Nazwa beneficjenta: Solana Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8961447309

Kod pocztowy: 55-095

Miejscowość: Długołęka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-057/09-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu ważnym krokiem ku rozwojowi firmy poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-057/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu ważnym krokiem ku rozwojowi firmy poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Gmina: Kamienna Góra – miasto

Wartość ogółem: 14000

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Effect-System S.A.

NIP beneficjenta: 6141506762

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010wilhelm świątkowski wuj kaczyńskich, umcs studia podyplomowe, promieniowanie w polsce 2019, bank pkosa, olga wysocka, obłuda definicja, sektora, wielkopolska akademia nauki i rozwoju, metody badań, rozmieszczenie przemysłu high tech, potrawy ktore przyrzadzaja sobie studenci, kauzacja, a faktury, zbiór zadań z biologii…