Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

POIG.06.01.00-02-094/09-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o.

POIG.06.01.00-02-094/09-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-094/09-01

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Przemków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Multimet sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6922261373

Kod pocztowy: 59-170

Miejscowość: Przemków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/10/2009

Data zakończenia realizacji: 3/9/2010


POIG.05.04.01-14-014/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-014/13-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 346098.29

Wydatki kwalifikowalne: 283726.89

Dofinansowanie: 198580.45

Dofinansowanie UE: 168793.38

Nazwa beneficjenta: „RS PET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272684357

Kod pocztowy: 00-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-26-003/12-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Urządzenie do produkcji brykietów (pelletów ) z biomasy oraz odpadów rolniczych dla celów energetycznych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-003/12-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Urządzenie do produkcji brykietów (pelletów ) z biomasy oraz odpadów rolniczych dla celów energetycznych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Stąporków

Wartość ogółem: 270796

Wydatki kwalifikowalne: 270796

Dofinansowanie: 162477.6

Dofinansowanie UE: 138105.96

Nazwa beneficjenta: Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA

NIP beneficjenta: 6580001142

Kod pocztowy: 26-220

Miejscowość: Stąporków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-02-059/09-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksport dla firmy CPC Group Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-059/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksport dla firmy CPC Group Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CPC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8982031028

Kod pocztowy: 50-514

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-02-046/09-04 Ekspansja firmy na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-046/09-04

Tytuł projektu: Ekspansja firmy na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: TRO MEDIA S.A.

NIP beneficjenta: 8971755969

Kod pocztowy: 53-439

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/15/2010ekranizacja, flyandfilm, w prawo.pl, www ncbr gov pl, kiedy upadł rzym, układ zbiorowy pracy, średni wzrost kobiecy, ozimek dr, irk umcs, zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia, rower ambasador, tekst konstytucji rp, wielkopolski słownik biograficzny, kompedium, zasada suwerenności ludu, dajcie, nabory poznan, egzamin czeladniczy fryzjer 2018, w wykonywaniu ruchów głowy uczestniczą, kurs księgowości szczecin, kwp katowice regon, mięśnie równoległoboczne, filologia angielska białystok…