Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-087/11-00 Rozwój Dolnośląskiej Grupy Konsultingowo-Finansowej Sp. z o. o. Poprzez Eksport Usług

POIG.06.01.00-02-087/11-00 Rozwój Dolnośląskiej Grupy Konsultingowo-Finansowej Sp. z o. o. Poprzez Eksport Usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-087/11-00

Tytuł projektu: Rozwój Dolnośląskiej Grupy Konsultingowo-Finansowej Sp. z o. o. Poprzez Eksport Usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Dolnośląska Grupa Konsultingowo-Finansowa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951961565

Kod pocztowy: 51-003

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-02-016/10-00 Przygotowanie Plan rozwoju eksportu dla nowego Innowacyjnego systemu Satis

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-016/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Plan rozwoju eksportu dla nowego Innowacyjnego systemu Satis

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 20000

Wydatki kwalifikowalne: 20000

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8971724271

Kod pocztowy: 50-048

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.06.01.00-02-082/10-01 Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu Spółki ROTOMAT z Wrocławia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-082/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu Spółki ROTOMAT z Wrocławia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 388000

Wydatki kwalifikowalne: 388000

Dofinansowanie: 194000

Dofinansowanie UE: 164900

Nazwa beneficjenta: Rotomat Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8970015621

Kod pocztowy: 54-062

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.05.04.02-00-016/09-04 Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-016/09-04

Tytuł projektu: Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 28631.13

Wydatki kwalifikowalne: 28631.13

Dofinansowanie: 28631.13

Dofinansowanie UE: 24336.46

Nazwa beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

NIP beneficjenta: 6341006202

Kod pocztowy: 40-084

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-24-007/10-02 Polimeryczny materiał budowlany ba bazie odpadów flotacyjnych rudy miedzi i siarki odpadowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/10-02

Tytuł projektu: Polimeryczny materiał budowlany ba bazie odpadów flotacyjnych rudy miedzi i siarki odpadowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 190550

Wydatki kwalifikowalne: 185050

Dofinansowanie: 129535

Dofinansowanie UE: 110104.75

Nazwa beneficjenta: Włodzimierz Mysłowski

NIP beneficjenta: 5471179722

Kod pocztowy: 43-346

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015zus druki, wiazania wodorowe, ustawa o ochronie praw autorskich, durabet koszalin, cm-uj, spadkobierca sukcesor, filmy rosyjskie youtube, dziennikarstwo uw, historia i społeczeństwo europa i świat pdf, wspia.eu, zoo poznań cennik, umcs lublin studia podyplomowe, własnym sumptem, program 2 tv, 31 marzec niedziela handlowa, witka…