Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-086/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu elementów pneumatyki i hydrauliki dla firmy Amet s.c.

POIG.06.01.00-02-086/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu elementów pneumatyki i hydrauliki dla firmy Amet s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-086/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu elementów pneumatyki i hydrauliki dla firmy Amet s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Amet s.c. Jan Kawiak. Wiktor Kuśnierz

NIP beneficjenta: 8950011548

Kod pocztowy: 51-114

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/19/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-26-015/13-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Opracowanie systemu mocowań szyb DOUBLE LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach – ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-015/13-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Opracowanie systemu mocowań szyb DOUBLE LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach – ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Jędrzejów

Wartość ogółem: 161158.42

Wydatki kwalifikowalne: 161158.42

Dofinansowanie: 112810.89

Dofinansowanie UE: 95889.25

Nazwa beneficjenta: R&M ALUFASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9930284858

Kod pocztowy: 28-300

Miejscowość: Jędrzejów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.01-22-004/13-00 Przygotowanie do zgłoszenia i zgłoszenie wzoru przemysłowego – zaparzacz – sitko do okładów – w ramach procedury OHIM Alicante.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-004/13-00

Tytuł projektu: Przygotowanie do zgłoszenia i zgłoszenie wzoru przemysłowego – zaparzacz – sitko do okładów – w ramach procedury OHIM Alicante.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 6800

Wydatki kwalifikowalne: 6800

Dofinansowanie: 3060

Dofinansowanie UE: 2601

Nazwa beneficjenta: Paweł Taczalski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NEX”

NIP beneficjenta: 9531784588

Kod pocztowy: 80-299

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2013

Data zakończenia realizacji: 7/10/2013


POIG.06.01.00-02-034/09-03 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Savi Technologie Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-034/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Savi Technologie Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Wisznia Mała

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Savi Technologie Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8942815717

Kod pocztowy: 51-180

Miejscowość: Psary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.06.01.00-02-036/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce BGC Group Sp. z o. o.. spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-036/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce BGC Group Sp. z o. o.. spółka komandytowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 301230.16

Wydatki kwalifikowalne: 301230.16

Dofinansowanie: 150615.08

Dofinansowanie UE: 128022.81

Nazwa beneficjenta: BGC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8992681839

Kod pocztowy: 53-022

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.06.01.00-02-039/09-02 Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PEGAZ.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-039/09-02

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PEGAZ.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Gmina: Strzelin

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Firma PEGAZ – Marian Stopa

NIP beneficjenta: 9140002647

Kod pocztowy: 57-100

Miejscowość: Strzelin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009ff], natura 2000 w polsce, poczta glowna lublin, ostrowska wzrost, motyw społeczeństwa, honorata, wartość euro do zamówień publicznych, wymagania, najwyższa temperatura roczna w stolicy szwecji, parp usługi rozwojowe, nizina czarnomorska, porządek publiczny, laboratorium przeźmierowo, pelzanie niemowląt, harmonogram wsei, data śmierci a emerytura, filar, usługi stolarskie toruń, parp gov, telewizja lublin…