Dolnośląskie,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-069/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp. j.

POIG.06.01.00-02-069/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp. j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-069/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp. j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: LEDIKO Walendowski i Wilanowski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8942806204

Kod pocztowy: 54-413

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.05.04.01-12-013/10-01 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-013/10-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 498606

Wydatki kwalifikowalne: 498606

Dofinansowanie: 349024.2

Dofinansowanie UE: 296670.57

Nazwa beneficjenta: DCO4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772327891

Kod pocztowy: 31-116

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011blstream patronage, burze aktualnie, test psychologiczny online, wszystkie wzory fizyka, klonowanie tworzenie genetycznych kopii karty pracy, raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce 2018, minister spraw zagranicznych pis, fakty i akty, oświadczenie do umowy o dzieło, podatek od alimentów 2017, zaprezentuj dwie wskazówki jak dobrze przygotować się do publicznego wystąpienia, spaleni słońcem, tabela klas gruntów, wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów, testy na wózki widłowe 2018 pdf, elektroniczna książka, spotkania, badanie reprezentacyjne…