Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-068/13-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy ZMOPRH sp. z o.o.

POIG.06.01.00-02-068/13-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy ZMOPRH sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-068/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy ZMOPRH sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 538313

Wydatki kwalifikowalne: 538313

Dofinansowanie: 404359.75

Dofinansowanie UE: 343705.78

Nazwa beneficjenta: ZMORPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8992743204

Kod pocztowy: 52-204

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-031/12-00 Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów i usług firmy IPW Piotr Wawrzynów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-031/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów i usług firmy IPW Piotr Wawrzynów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 315682

Wydatki kwalifikowalne: 315682

Dofinansowanie: 161591

Dofinansowanie UE: 137352.35

Nazwa beneficjenta: PIOTR WAWRZYNÓW IPW

NIP beneficjenta: 9121064423

Kod pocztowy: 52-235

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-02-041/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Akat-Folia s.c. Wanda Widera Damian Widera

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-041/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Akat-Folia s.c. Wanda Widera Damian Widera

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Akat-Folia spółka cywilna Wanda Widera Damian Widera

NIP beneficjenta: 8941915931

Kod pocztowy: 54-060

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.05.04.01-24-018/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie zasilające.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-018/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie zasilające.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.02-00-010/08-01 Centrum Informacji IPR

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-010/08-01

Tytuł projektu: Centrum Informacji IPR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 61700

Wydatki kwalifikowalne: 61020

Dofinansowanie: 61020

Dofinansowanie UE: 51867

Nazwa beneficjenta: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

NIP beneficjenta: 5421007427

Kod pocztowy: 15-073

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010podanie o praktykę wzór, techniki badania palpacyjnego, najlepsza drużyna to moja rodzina tekst, termy goracy potok, wioleta, chopin obraz, dobiegania, oblicz natężenie pola elektrostatycznego, przeliczenie wcześniejszej emerytury nauczycielskiej po osiągnięciu wieku emerytalnego, podmioty publiczne, szkoła techniczna, jakie studia wybrać, stan epidemiologiczny polska, oświadczenie o poddaniu się egzekucji 777 pkt 4 wzór, lab szkło kraków…