Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-058/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

POIG.06.01.00-02-058/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-058/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Elix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9151696582

Kod pocztowy: 54-610

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-24-105/08-01 Ochrona własności przemysłowej WALA Sp. z o.o. poprzez rejestrację wzoru wspólnotowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-105/08-01

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej WALA Sp. z o.o. poprzez rejestrację wzoru wspólnotowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wilkowice

Wartość ogółem: 8175

Wydatki kwalifikowalne: 7515

Dofinansowanie: 5260

Dofinansowanie UE: 4471

Nazwa beneficjenta: WALA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 9372179431

Kod pocztowy: 43-365

Miejscowość: Wilkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.05.04.01-24-096/13-01 Zapewnienie ochrony własności przemysłowej dla opakowań podwójnych poprzez zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-096/13-01

Tytuł projektu: Zapewnienie ochrony własności przemysłowej dla opakowań podwójnych poprzez zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 40651.5

Wydatki kwalifikowalne: 33050

Dofinansowanie: 23135

Dofinansowanie UE: 19664.75

Nazwa beneficjenta: INNOW Jan Wyciślik

NIP beneficjenta: 6340078731

Kod pocztowy: 40-763

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015skrupulatny sjp, aparat baltersa, krotkie opowiadanie, jan bagiński, determinanta, wyższa szkoła logistyki i transportu, dług youtube, marlena duda, umcs plan zajęć, wymień trzy podstawowe zasady działania sądów omów każdą z nich, handel film online, word białystok, przykładowa opinia opiekuna stażu 2018, rekrutacyjnej, zachorowania covid europa, roic interpretacja…