Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-054/13-08 Rozwój firmy TECHNOVA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-02-054/13-08 Rozwój firmy TECHNOVA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-054/13-08

Tytuł projektu: Rozwój firmy TECHNOVA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 232564.21

Wydatki kwalifikowalne: 232564.21

Dofinansowanie: 174475.05

Dofinansowanie UE: 148303.79

Nazwa beneficjenta: Technova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8992744853

Kod pocztowy: 53-015

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.04.01-24-039/13-01 Stolik do zabiegów hemodynamicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-039/13-01

Tytuł projektu: Stolik do zabiegów hemodynamicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-12-014/10-05 Pozyskanie ochrony międzynarodowej na wynalazek technologii nakładania powłoki lakierniczej przy wykorzystaniu wygrzewania indukcyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-014/10-05

Tytuł projektu: Pozyskanie ochrony międzynarodowej na wynalazek technologii nakładania powłoki lakierniczej przy wykorzystaniu wygrzewania indukcyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 24844.31

Wydatki kwalifikowalne: 20577

Dofinansowanie: 14403.9

Dofinansowanie UE: 12243.32

Nazwa beneficjenta: QNC Andrzej Stasz

NIP beneficjenta: 6771006707

Kod pocztowy: 30-740

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012różnica dwóch liczb jest równa 16 8, katecheta, totalitaryzmy, na wspólnej streszczenia 2834, monika olszewska, film o studiach, druk fdm, wypełniać, film 2016, biuro karier umcs, start 1, niemcy korea, solidworks meble, pip konin…