Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Strzegom

POIG.06.01.00-02-053/11-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla Strzegomskich Zakładów Mechanicznych „ZREMB” S.A.

POIG.06.01.00-02-053/11-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla Strzegomskich Zakładów Mechanicznych „ZREMB” S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-053/11-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla Strzegomskich Zakładów Mechanicznych „ZREMB” S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8840010298

Kod pocztowy: 58-150

Miejscowość: Strzegom

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-02-053/09-02 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-053/09-02

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ

NIP beneficjenta: 8940081286

Kod pocztowy: 54-515

Miejscowość: WROCŁAW

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/21/2009


POIG.05.04.01-24-002/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej za granicą na barierę drogową typu TSB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-002/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej za granicą na barierę drogową typu TSB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 131364

Wydatki kwalifikowalne: 104000

Dofinansowanie: 72800

Dofinansowanie UE: 61880

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FIEDOR-BIS” Zofia Wawrzynek

NIP beneficjenta: 6271063932

Kod pocztowy: 41-503

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/7/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-14-010/10-05 Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku filtr plisowany i sposób wytwarzania filtra plisowanego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-010/10-05

Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku filtr plisowany i sposób wytwarzania filtra plisowanego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 133707

Wydatki kwalifikowalne: 118172

Dofinansowanie: 82720.4

Dofinansowanie UE: 70312.34

Nazwa beneficjenta: Amazon Filters Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9522130663

Kod pocztowy: 05-077

Miejscowość: Warszawa – Wesoła

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa / Powiat otwocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kalkulator przedsiębiorcy, polska\, struktura biznesplanu, black flag elitarne schematy, bazy danych sgh, ue katowice terminarz rekrutacji, cechy społeczno demograficzne, powstawanie zobowiązań podatkowych, numery na owocach, urodzeni 18 listopada, oprocentowanie kredytu studenckiego, towary konsumpcyjne, historii czy histori, v=at, usos umcs, opozycji…