Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-053/09-02 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ.

POIG.06.01.00-02-053/09-02 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-053/09-02

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ

NIP beneficjenta: 8940081286

Kod pocztowy: 54-515

Miejscowość: WROCŁAW

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/21/2009


POIG.04.03.00-00-C93/12-02 Innowacyjna technologia wytwarzania nowych mechanizmów do sof zero ściany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C93/12-02

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania nowych mechanizmów do sof zero ściany

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica

Wartość ogółem: 5944800

Wydatki kwalifikowalne: 5944800

Dofinansowanie: 3566880

Dofinansowanie UE: 3031848

Nazwa beneficjenta: „Wytwórnia Okuć Meblowych” Wiesiołek Janusz

NIP beneficjenta: 8740003005

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.05.04.01-24-034/13-01 Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-034/13-01

Tytuł projektu: Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-018/10-02 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy BGC GROUP Spółka z o.o. Sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-018/10-02

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy BGC GROUP Spółka z o.o. Sp. k.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BGC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8992681839

Kod pocztowy: 53-022

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.05.01.00-00-032/12-01 Rozwój Polskiego Klastra Linowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-032/12-01

Tytuł projektu: Rozwój Polskiego Klastra Linowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 856312.1

Wydatki kwalifikowalne: 705882.36

Dofinansowanie: 494117.63

Dofinansowanie UE: 419999.99

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Liniarstwo Polskie

NIP beneficjenta: 9542738511

Kod pocztowy: 40-952

Miejscowość: Katowice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.05.04.01-30-047/13-00 Ochrona patentowa rurowy zestaw budowlany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-047/13-00

Tytuł projektu: Ochrona patentowa rurowy zestaw budowlany

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: TACN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7831701298

Kod pocztowy: 61-806

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.01-30-040/13-00 Urządzenie do emisji materiałów wideo w podstawkach do wydawania reszty w sklepie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-040/13-00

Tytuł projektu: Urządzenie do emisji materiałów wideo w podstawkach do wydawania reszty w sklepie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: WEB ENGINES PIOTR SZELIGA

NIP beneficjenta: 6182064108

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015kazimierz grześkowiak, prognozowana inflacja 2018, jupiter logowanie agenta, uzupełnij tabelkę długości podstaw trapezu, rodzaje muzyki współczesnej, co się stało z właścicielką restauracji kiełbasa i korale, ngo definicja, zarządzanie zasobami ludzkimi definicja, gospodarka i społeczeństwo w xviii wieku, kamil sikora, w środku, sójka zielińska historia prawa pdf, pkb węgier, teoria oczekiwań vrooma pdf, ozdoby tapicerskie, directenglish, hawking nobel, marsz wagnera, dogoterapia lublin, repertuar toposów w literaturze…