Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-049/09-02 Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy DAMKON.

POIG.06.01.00-02-049/09-02 Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy DAMKON.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-049/09-02

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy DAMKON.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: DAMKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951760714

Kod pocztowy: 51-162

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.04.06.00-26-005/12-07 Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-26-005/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Tuczępy

Wartość ogółem: 11661556.2

Wydatki kwalifikowalne: 9480940

Dofinansowanie: 4740470

Dofinansowanie UE: 4029399.5

Nazwa beneficjenta: Progress Eco Sp. z o.o. S. K.-A.

NIP beneficjenta: 6551640738

Kod pocztowy: 28-142

Miejscowość: Dobrów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-18-004/11-04 Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej na wynalazek uzyskiwania jednorodnej wiązki światła o dowolnym kształcie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-004/11-04

Tytuł projektu: Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej na wynalazek uzyskiwania jednorodnej wiązki światła o dowolnym kształcie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 54263.38

Wydatki kwalifikowalne: 44116.57

Dofinansowanie: 30881.6

Dofinansowanie UE: 26249.36

Nazwa beneficjenta: D.A.Glass Doros Teodora

NIP beneficjenta: 8130000882

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.02-00-010/08-01 Centrum Informacji IPR

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-010/08-01

Tytuł projektu: Centrum Informacji IPR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 61700

Wydatki kwalifikowalne: 61020

Dofinansowanie: 61020

Dofinansowanie UE: 51867

Nazwa beneficjenta: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

NIP beneficjenta: 5421007427

Kod pocztowy: 15-073

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.05.04.01-30-014/11-05 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na sposób i aparat do zdalnego wykrywania par alkoholu w powietrzu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-014/11-05

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na sposób i aparat do zdalnego wykrywania par alkoholu w powietrzu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 101203

Wydatki kwalifikowalne: 91484

Dofinansowanie: 64038.8

Dofinansowanie UE: 54432.98

Nazwa beneficjenta: Airoptic Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7811858683

Kod pocztowy: 61-612

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015portfinger, mostrzowie, dotacje dla młodych, mózgowie, wykaz uczelni niepublicznych, węgliński, metodologie zarządzania projektami, globusowa 25 02-436 warszawa, m piersiowy większy, derywacja, cicha woda film, koło wpisane w czworokąt, ex post, podaj dwa przykłady sytuacji w których tarcie jest niepożądane jak można je zmniejszyć, czarna perła odcinek 55, michał misztal, art 29 1 kodeksu pracy, kurs metodyki nauczania języka angielskiego online, wiadomości rfm24, tężnie w konstancinie, stopa bezrobocia w europie…