Dolnośląskie,  Mrozów,  Powiat średzki

POIG.06.01.00-02-047/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EQUUS EWA TOMICZEK

POIG.06.01.00-02-047/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EQUUS EWA TOMICZEK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-047/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EQUUS EWA TOMICZEK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Miękinia

Wartość ogółem: 436900

Wydatki kwalifikowalne: 436900

Dofinansowanie: 328300

Dofinansowanie UE: 279055

Nazwa beneficjenta: EQUUS EWA TOMICZEK

NIP beneficjenta: 8942442067

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Mrozów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-014/13-08 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy DIJO SWEET HORECA SERVICE Sp. z o.o. S.K.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-014/13-08

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy DIJO SWEET HORECA SERVICE Sp. z o.o. S.K.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 414992.24

Wydatki kwalifikowalne: 414992.24

Dofinansowanie: 311869.18

Dofinansowanie UE: 265088.8

Nazwa beneficjenta: DIJO SWEET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8961475961

Kod pocztowy: 52-351

Miejscowość: Zabrodzie

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.03.00-00-012/11-11 Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-012/11-11

Tytuł projektu: Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 119200000

Wydatki kwalifikowalne: 98600000

Dofinansowanie: 83810000

Dofinansowanie UE: 71238500

Nazwa beneficjenta: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562295531

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/17/2015w kinie, wykaz operacji chirurgicznych pzu klasyfikacja 2019, feliks prusak, cieślik agh, subiektywnie o finansach, terytorium k2, knieje, rodzina na gigancie, ile w europie jest państw, kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej 2018, kościoły romańskie w polsce, dr hab., populizm, wyboru…