Dolnośląskie,  Powiat wrocławski,  Radwanice

POIG.06.01.00-02-042/09-00 Rozszerzenie eksportu przez firmę MAXIM

POIG.06.01.00-02-042/09-00 Rozszerzenie eksportu przez firmę MAXIM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-042/09-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez firmę MAXIM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Czernica

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: MAXIM Anna Terlecka-Zastawniak

NIP beneficjenta: 8980006836

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: RADWANICE

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/15/2009


POIG.05.04.01-10-026/12-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Łatwiejsze połączenia” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-026/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Łatwiejsze połączenia” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 395269.6

Wydatki kwalifikowalne: 395269.6

Dofinansowanie: 276688.72

Dofinansowanie UE: 235185.41

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-032/11-00 Stworzenie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Color-Press.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-032/11-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Color-Press.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „COLOR PRESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8961366551

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: Biestrzyków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012wokacja, emerytura bez podatku 2020, reakcja ruchowa organów roślin, system płatności, czarska instagram, prawo jazdy poznań, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wzór, rpa stolica, przyimki miejsca angielski pdf, szanowna pani profesor, katarzyna wolak, europejska akademia ochrony, małżoraczki, youtube filmy historyczne kostiumowe, organ jednostki samorządu terytorialnego, podatki państwowe i samorządowe, bg umcs, 23 maja, katedra polityki gospodarczej uj, irracjonalny, cot zus…