Błonie,  Dolnośląskie,  Powiat średzki

POIG.06.01.00-02-040/13-03 Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez SIENTE SP. Z O. O.

POIG.06.01.00-02-040/13-03 Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez SIENTE SP. Z O. O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-040/13-03

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez SIENTE SP. Z O. O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 418260.5

Wydatki kwalifikowalne: 418260.5

Dofinansowanie: 314270.37

Dofinansowanie UE: 267129.81

Nazwa beneficjenta: SIENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9121754547

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Błonie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.02-00-022/09-04 Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla polskich przedsiębiorców – II edycja.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-022/09-04

Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla polskich przedsiębiorców – II edycja.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 109462

Wydatki kwalifikowalne: 109462

Dofinansowanie: 109462

Dofinansowanie UE: 93042.7

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

NIP beneficjenta: 7120169716

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.05.04.01-10-026/12-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Łatwiejsze połączenia” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-026/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Łatwiejsze połączenia” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 395269.6

Wydatki kwalifikowalne: 395269.6

Dofinansowanie: 276688.72

Dofinansowanie UE: 235185.41

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-029/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy dotyczącej możliwości eksportowych firmy Biurovita Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-029/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy dotyczącej możliwości eksportowych firmy Biurovita Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 14000

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Biurovita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971379294

Kod pocztowy: 53-608

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 12/14/2009


POIG.06.01.00-02-019/10-02 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla spółki BRIX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-019/10-02

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla spółki BRIX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BRIX sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8991041960

Kod pocztowy: 53-017

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010cluster, trasowany dokument kredytowy, oferty pracy agent celny, efekt szminki, katarzyna rosiak, po pierwszym rozbiorze w rzeczypospolitej wzrosła liczba zwolenników reform, modrzyński, sumienność definicja, broadway beauty wrocław, osoba przychylnie nastawiona, przelicznik m3 na litry, kreator pdf, stawki celne, mapa zakazen polska, grafika wektorowa photoshop…