Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-037/10-00 Przygotowanie PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla firmy ART NUVO

POIG.06.01.00-02-037/10-00 Przygotowanie PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla firmy ART NUVO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-037/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla firmy ART NUVO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: ALBERT MATYSIAK ART NUVO

NIP beneficjenta: 8941015854

Kod pocztowy: 53-317

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2010

Data zakończenia realizacji: 11/8/2010


POIG.05.04.01-14-114/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony własnosci przemysłowej we Francji. Niemczech. Włoszech. Hiszpanii. Wielkiej Brytanii i Polsce wynalazku „System pay121 (pay one to one) do tworzenia. udostępniania. dekretowania i archiwizacji faktur elektronicznych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-114/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony własnosci przemysłowej we Francji. Niemczech. Włoszech. Hiszpanii. Wielkiej Brytanii i Polsce wynalazku „System pay121 (pay one to one) do tworzenia. udostępniania. dekretowania i archiwizacji faktur elektronicznych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 42691.42

Wydatki kwalifikowalne: 35791.42

Dofinansowanie: 16102.55

Dofinansowanie UE: 13687.16

Nazwa beneficjenta: „E-JA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272452345

Kod pocztowy: 00-040

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/10/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-12-002/10-03 Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-002/10-03

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1027031.28

Wydatki kwalifikowalne: 1010444

Dofinansowanie: 394073.16

Dofinansowanie UE: 334962.18

Nazwa beneficjenta: Delki. Polpoint Zbigniew Korzelski

NIP beneficjenta: 9451791787

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/22/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.05.04.01-24-002/11-04 Uzyskanie patentu na sposób znakowania sygnałów używanych do wykrywania i pomiaru wycieków w sieciach transmisji danych xDSL oraz urządzenie do wykrywania i/kub pomiaru wycieków znakowanych tym sposobem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-002/11-04

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na sposób znakowania sygnałów używanych do wykrywania i pomiaru wycieków w sieciach transmisji danych xDSL oraz urządzenie do wykrywania i/kub pomiaru wycieków znakowanych tym sposobem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 242493.51

Wydatki kwalifikowalne: 193742.65

Dofinansowanie: 136351.56

Dofinansowanie UE: 115898.82

Nazwa beneficjenta: KABELKOM sp. z o.o. Joint Venture

NIP beneficjenta: 5470084586

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biało

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-02-305/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie regionalnej – patent euroazjatycki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-305/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie regionalnej – patent euroazjatycki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 64657

Wydatki kwalifikowalne: 56400

Dofinansowanie: 39480

Dofinansowanie UE: 33558

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-028/13-00 KASKADA – innowacyjne produkty eksportowe firmy Pyrocat Catalyse World

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-028/13-00

Tytuł projektu: KASKADA – innowacyjne produkty eksportowe firmy Pyrocat Catalyse World

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 429431.76

Wydatki kwalifikowalne: 429431.76

Dofinansowanie: 322573.82

Dofinansowanie UE: 274187.74

Nazwa beneficjenta: PYROCAT CATALYSE WORLD sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951953212

Kod pocztowy: 51-610

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/4/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015główne religie europy, zlodowacenie, publicystyka wiadomości opinie portal niezalezna pl, bomar2 radom, adam żądło, wyszukiwarki artykułów naukowych, przeczytaj podane teksty i zaznacz w nich wyrazy sformułowania i formy odbiegające, wniosek o zasiłek macierzyński, nielinearny, receptory stóp, uniwersytet zachodniopomorski, pitch po polsku, tylko ty 1994, diagnoza terapeutyczna terapia zajęciowa, sandomierz polska, gry ], szozda, podanie o pracę, w jakich sytuacjach stereotypy stają się groźne jak mogą wpływać na nasze zachowanie, kazus, solipsyzm, zarządzanie zmianą pdf, interwiewme…