Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

POIG.06.01.00-02-037/09-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FOSSE LIQUITROL POLSKA Sp. z o. o.

POIG.06.01.00-02-037/09-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FOSSE LIQUITROL POLSKA Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-037/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FOSSE LIQUITROL POLSKA Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: FOSSE LIQUITROL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8862591782

Kod pocztowy: 58-309

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.05.04.01-20-003/12-02 Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-20-003/12-02

Tytuł projektu: Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Juchnowiec Kościelny

Wartość ogółem: 42225.5

Wydatki kwalifikowalne: 37372.5

Dofinansowanie: 22423.5

Dofinansowanie UE: 19059.97

Nazwa beneficjenta: „PLUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9661427390

Kod pocztowy: 16-001

Miejscowość: Kleosin

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/11/2015analiza warunkowa excel, politologia umcs, zaznacz punkt w którym poprawnie opisano właściwości wody, atlas geologiczny polski, lsi1420, salam, wykryto potencjalny błąd bazy danych usługi windows update windows 10, natalia stasiak instagram, o2o2.pl poczta, orzełek, roman kuzniar, agro unia, gnatyshyn pasaż ursynowski, konsorcjum tom 2, program tvp 3, spedycja…