Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-036/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce BGC Group Sp. z o. o.. spółka komandytowa

POIG.06.01.00-02-036/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce BGC Group Sp. z o. o.. spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-036/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce BGC Group Sp. z o. o.. spółka komandytowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 301230.16

Wydatki kwalifikowalne: 301230.16

Dofinansowanie: 150615.08

Dofinansowanie UE: 128022.81

Nazwa beneficjenta: BGC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8992681839

Kod pocztowy: 53-022

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.05.04.02-00-013/08-05 WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-013/08-05

Tytuł projektu: WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 992292

Wydatki kwalifikowalne: 992292

Dofinansowanie: 992292

Dofinansowanie UE: 843448.2

Nazwa beneficjenta: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 6760058847

Kod pocztowy: 31-542

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.05.04.01-14-011/13-04 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Wydzielanie chromu z odpadów garbarskich – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-011/13-04

Tytuł projektu: „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Wydzielanie chromu z odpadów garbarskich – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 301016.66

Wydatki kwalifikowalne: 247118.46

Dofinansowanie: 172958.21

Dofinansowanie UE: 147014.47

Nazwa beneficjenta: 23 RS CORAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272644754

Kod pocztowy: 00-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015polityka handlowa, bydgoszcz piercing, stojak do dezynfekcji rąk, pochodna silni, stypendium socjalne 2019/2020, gus wykształcenie polaków, pomorska agencja rozwoju regionalnego s.a., parametry krytyczne gazu, ziemia na rozdrozu, pracownika, spadek po angielsku, integracja kulturowa, dmyk, prawa pacjenta ustawa 2017, www gazeta jarocinska pl, keeeper bydgoszcz, nowe książki, wsparcie społeczne definicja, wprowadzenie rodo…