Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-033/11-06 Wdrożenie strategii eksportowej w spółce Brix

POIG.06.01.00-02-033/11-06 Wdrożenie strategii eksportowej w spółce Brix

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-033/11-06

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w spółce Brix

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 230229.12

Wydatki kwalifikowalne: 230229.12

Dofinansowanie: 115114.56

Dofinansowanie UE: 97847.37

Nazwa beneficjenta: Brix sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8991041960

Kod pocztowy: 53-017

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.04.00-30-032/08-07 Wdrożenie nowej technologii produkcji elementów budowlanych tworzących System Stropowy STROPEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-032/08-07

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji elementów budowlanych tworzących System Stropowy STROPEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Gmina: Pleszew

Wartość ogółem: 18300000

Wydatki kwalifikowalne: 14955000

Dofinansowanie: 7477500

Dofinansowanie UE: 6355875

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Stropex Sp. Jawna Renata Bruzi. Krzysztof Bruzi

NIP beneficjenta: 6172018087

Kod pocztowy: 63-330

Miejscowość: Dobrzyca

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.05.04.01-24-003/10-01 Wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego – Dwa warianty zestawu skrobaczki do lodu i szczotki do usuwania śniegu osadzonych na końcach wspólnego drążka – stanowi przyrząd do czyszczenia; skrobaczka do lodu; szczotka do usuwania śniegu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-003/10-01

Tytuł projektu: Wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego – Dwa warianty zestawu skrobaczki do lodu i szczotki do usuwania śniegu osadzonych na końcach wspólnego drążka – stanowi przyrząd do czyszczenia; skrobaczka do lodu; szczotka do usuwania śniegu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 9499

Wydatki kwalifikowalne: 7786

Dofinansowanie: 4671.6

Dofinansowanie UE: 3970.86

Nazwa beneficjenta: „KUFIETA” Krzysztof i Sebastian Kufieta Spółka Cywilna

NIP beneficjenta: 6472389250

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2010

Data zakończenia realizacji: 12/24/2010bieżące interwencje straży pożarnej opole, przyczyny bezrobocia w polsce pdf, lista obecności 2019, paweł michalski instagram, struktura zawodowa ludności, poczta infolinia, budowa polarna i niepolarna, księgi rachunkowe a podatkowa księga przychodów i rozchodów, na własną zgubę filmweb, its.waw.pl wyniki egzaminu, politechnika łódzka logistyka, cv 2019, kula ziemska została umownie podzielona na 24 strefy, sytuacja trudna, rodo przewodnik ze wzorami, skrót od angielski, dyrektywa 2015/2302…