Biestrzyków,  Dolnośląskie,  Powiat wrocławski

POIG.06.01.00-02-032/11-00 Stworzenie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Color-Press.

POIG.06.01.00-02-032/11-00 Stworzenie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Color-Press.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-032/11-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Color-Press.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „COLOR PRESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8961366551

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: Biestrzyków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.05.04.01-22-022/13-01 Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej na wynalazek : Ogniochronny panel konstrukcyjny z rdzeniem z wełny mineralnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-022/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej na wynalazek : Ogniochronny panel konstrukcyjny z rdzeniem z wełny mineralnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Dębnica Kaszubska

Wartość ogółem: 395000

Wydatki kwalifikowalne: 395000

Dofinansowanie: 276500

Dofinansowanie UE: 235025

Nazwa beneficjenta: SVOBODA Piotr Ślebioda

NIP beneficjenta: 8391799772

Kod pocztowy: 76-248

Miejscowość: Dębnica Kaszubska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015rynek, oznaka choroby, we umcs, obszar skrzyżowania, 226 kk, umcs praca magisterska, definicja wykroczenia, central tower al jerozolimskie 81, efirma gov, art 18 konstytucji, umowa pożyczki wzór spłata w ratach bez odsetek, in corpore katowice, kbn, elektroniczny bilet lotniczy, grafika komputerowa rzeszów…