Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-032/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Geosoft Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-02-032/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Geosoft Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-032/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Geosoft Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Geosoft Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8950010170

Kod pocztowy: 51-511

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/1/2009


POIG.05.04.01-14-007/13-04 Ochrona własności intelektualnej firmy EcoBack poprzez zgłoszenie patentu na wynalazek w postępowaniu przed Polskim Urzędem Patentowym. Postępowaniu Międzynarodowym PCT. Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędach Patentowych Japonii. Korei Południowej. Chin. Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-007/13-04

Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej firmy EcoBack poprzez zgłoszenie patentu na wynalazek w postępowaniu przed Polskim Urzędem Patentowym. Postępowaniu Międzynarodowym PCT. Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędach Patentowych Japonii. Korei Południowej. Chin. Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 70300

Wydatki kwalifikowalne: 34000

Dofinansowanie: 23797.92

Dofinansowanie UE: 20228.23

Nazwa beneficjenta: ECOBACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512309047

Kod pocztowy: 00-043

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015nędznicy 2020, grupa aptek prima, działalność bagatelna, próbnej, organiczny rodnik kwasowy, wiaty śmietnikowe, różnice między kobietą a mężczyzną, polska bezrobocie, włókno poliestrowe krzyżówka, www.wykop, rozkład pks kielce, zadania maturalne matematyka, pucek, matematyka maj 2017, knf ppe, selekcja, oq, smierc i co dalej., prognozowana inflacja 2018, nadmierne zajmowanie innych własną osobą, prawo w działaniu, l4 koronawirus, osobowosc typu d…