Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-031/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy „Mer-Dent” Marcin Felsztyński.

POIG.06.01.00-02-031/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy „Mer-Dent” Marcin Felsztyński.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-031/11-00

Tytuł projektu: Planu rozwoju eksportu dla Firmy „Mer-Dent” Marcin Felsztyński.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Mer-Dent Marcin Felsztyński

NIP beneficjenta: 8971635076

Kod pocztowy: 53-507

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.05.04.02-00-022/08-03 Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-022/08-03

Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 106162

Wydatki kwalifikowalne: 106162

Dofinansowanie: 106162

Dofinansowanie UE: 90237.7

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

NIP beneficjenta: 7120169716

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.05.04.01-22-011/13-02 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT Metody zabezpieczania danych z wykorzystaniem kryptografii progowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-011/13-02

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT Metody zabezpieczania danych z wykorzystaniem kryptografii progowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 498255.43

Wydatki kwalifikowalne: 408328.37

Dofinansowanie: 285829.86

Dofinansowanie UE: 242955.38

Nazwa beneficjenta: NORD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5842716167

Kod pocztowy: 80-461

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.06.01.00-02-004/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy ALMA COSMETICS IWONA GOZDOWSKA.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-004/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy ALMA COSMETICS IWONA GOZDOWSKA.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ALMA COSMETICS IWONA GOZDOWSKA

NIP beneficjenta: 8951394379

Kod pocztowy: 51-136

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009laboratorium przeźmierowo, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, syneregia, eustres i dystres, uam wydzial fizyki, panszczyzna, python od podstaw pdf, koszty prowadzenia działalności gospodarczej 2020, outllok, liczba punktów procentowych z języka polskiego, film sing, hipoteza cyklu życia, the hotel eleon, jaki biznes internetowy się opłaca, dynamika spiralna, podstawy fizyki, bssantok, odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, gmina kielce, destymulanta…