Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-030/13-02 Rozwój firmy „MagicNets Sp. z o. o.” poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-02-030/13-02 Rozwój firmy „MagicNets Sp. z o. o.” poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-030/13-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy „MagicNets Sp. z o. o.” poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 381241.83

Wydatki kwalifikowalne: 381241.83

Dofinansowanie: 286531.37

Dofinansowanie UE: 243551.66

Nazwa beneficjenta: MAGICNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8992655629

Kod pocztowy: 52-016

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2014

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.05.04.01-24-005/13-01 System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-005/13-01

Tytuł projektu: System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.02-00-026/08-03 Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-026/08-03

Tytuł projektu: Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 452000

Wydatki kwalifikowalne: 452000

Dofinansowanie: 452000

Dofinansowanie UE: 384200

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Prawa Własności Intelektualnej

NIP beneficjenta: 6750002236

Kod pocztowy: 31-007

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.05.04.01-14-009/10-01 Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego. wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-009/10-01

Tytuł projektu: Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego. wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 34604

Wydatki kwalifikowalne: 29500

Dofinansowanie: 20650

Dofinansowanie UE: 17552.5

Nazwa beneficjenta: Hiroad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272406859

Kod pocztowy: 01-171

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2010

Data zakończenia realizacji: 10/12/2011gorgiasz z leontinoi, rekonstrukcja obgryzionych paznokci, umcs pedagogika specjalna, biuro rzeczy znalezionych łódź, listopad zdjęcia, firmy polskie, smieci kosmiczne, lublin mieszkania na sprzedaż, zadania z prędkością, 74 euro ile to zł, odstąpienie od umowy zawartej na odległość wzór, ij, metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym chomikuj…