Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki,  Świebodzice

POIG.06.01.00-02-026/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla: Star-Travel Usługi Transportowe Sebastian Podstawka

POIG.06.01.00-02-026/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla: Star-Travel Usługi Transportowe Sebastian Podstawka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-026/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla: Star-Travel Usługi Transportowe Sebastian Podstawka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Star-Travel Usługi Transportowe Sebastian Podstawka

NIP beneficjenta: 8842550372

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-02-025/10-01 Paszport do eksportu. Etap I – Studio Językowe Go!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-025/10-01

Tytuł projektu: Paszport do eksportu. Etap I – Studio Językowe Go!

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Studio Językowe Go! Małgorzata Sankowska – Grzyb

NIP beneficjenta: 8841081449

Kod pocztowy: 59-540

Miejscowość: Sokołowiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.05.04.01-30-042/13-01 Kotwa montażowa przystosowana do zawieszania urządzeń ścianie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-042/13-01

Tytuł projektu: Kotwa montażowa przystosowana do zawieszania urządzeń ścianie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Gmina: Żelazków

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: ARRA – ROMAN LEWICKI

NIP beneficjenta: 6180032280

Kod pocztowy: 62-817

Miejscowość: Kokanin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.03.00-00-001/09-18 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-001/09-18

Tytuł projektu: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 167894104.19

Wydatki kwalifikowalne: 136663028.59

Dofinansowanie: 116163574.3

Dofinansowanie UE: 98739038.15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – Gdynia Jednostka Budżetowa

NIP beneficjenta: 5862138302

Kod pocztowy: 81-451

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2007

Data zakończenia realizacji: 11/23/2015


POIG.05.04.01-18-001/12-04 Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-001/12-04

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 100302.99

Wydatki kwalifikowalne: 97559

Dofinansowanie: 68291.3

Dofinansowanie UE: 58047.6

Nazwa beneficjenta: NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6842637942

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-004/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-004/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951853321

Kod pocztowy: 50-032

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.05.04.01-30-002/09-00 Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-002/09-00

Tytuł projektu: Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 17500

Wydatki kwalifikowalne: 17500

Dofinansowanie: 12250

Dofinansowanie UE: 10412.5

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Tabędzki

NIP beneficjenta: 7791013898

Kod pocztowy: 60-757

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009wstanie czy w stanie, wyjaśnij dlaczego media są nazywane czwartą władzą, elektrochemia, gus bdl, jak zmienić hasło na teams, uniwersytet gdański zarządzanie, praktyczna nauka zawodu 2019, poznań ludność, furmanek, umowa zlecenie a szkolenie bhp 2017, bon turystyczny rejestracja, komedie polskie 2017, dni kariery i mobilnosci warszawa, post jakościowy, elzbieta, azerbejdżan język…