Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-025/12-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Human Pro.

POIG.06.01.00-02-025/12-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Human Pro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-025/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Human Pro.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 399150

Wydatki kwalifikowalne: 399150

Dofinansowanie: 199575

Dofinansowanie UE: 169638.75

Nazwa beneficjenta: Human Pro Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 8951853321

Kod pocztowy: 50-032

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-14-115/13-02 Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku pt. „Nowoczesny sprzęt rekreacyjno-sportowy łączący funkcję roweru i bieżni biegowej”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-115/13-02

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku pt. „Nowoczesny sprzęt rekreacyjno-sportowy łączący funkcję roweru i bieżni biegowej”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 323635

Wydatki kwalifikowalne: 323635

Dofinansowanie: 220524.5

Dofinansowanie UE: 187445.82

Nazwa beneficjenta: DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272691156

Kod pocztowy: 35-303

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.04.01-14-046/13-04 Zgłoszenie patentowe dla wynalazku „Automatyczny sortownik odpadów/ surowców wtórnych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-046/13-04

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe dla wynalazku „Automatyczny sortownik odpadów/ surowców wtórnych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 315543.6

Wydatki kwalifikowalne: 315543.6

Dofinansowanie: 220880.52

Dofinansowanie UE: 187748.44

Nazwa beneficjenta: KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9522119874

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.05.02-00-088/09-14 Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-088/09-14

Tytuł projektu: Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 33618805.65

Wydatki kwalifikowalne: 18097250.74

Dofinansowanie: 7238900.3

Dofinansowanie UE: 6153065.25

Nazwa beneficjenta: McKinsey Knowledge Center Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252463819

Kod pocztowy: 50-365

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/25/2015wyższa szkoła medyczna katowice, umcs rektorskie, frakcja, +48 22 459 61 00, pozycje statkow, usługi rozwojowe, ii rzeczpospolita film edukacyjny, pzu medyczne, badź, intex gliwice, sokoł, odwaga lublin, firmy łódzkie, sprawozdawczość statystyczna, maps lublin, strategia rozwoju lokalnego definicja…