Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-022/09-02 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

POIG.06.01.00-02-022/09-02 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-022/09-02

Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 18300

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK. AGATA SOPUCH

NIP beneficjenta: 8971586805

Kod pocztowy: 50-113

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/15/2009


POIG.05.04.01-14-132/13-03 Zgłoszenie wynalazku w EPO.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-132/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku w EPO.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 68247.5

Wydatki kwalifikowalne: 68247.5

Dofinansowanie: 44780.88

Dofinansowanie UE: 38063.74

Nazwa beneficjenta: SENSI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213420906

Kod pocztowy: 02-722

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.02-00-014/08-04 Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-014/08-04

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 195170

Wydatki kwalifikowalne: 195170

Dofinansowanie: 195170

Dofinansowanie UE: 165894.5

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.05.04.02-00-024/09-02 Własność intelektualna – źródłem kapitału innowacyjnego przedsiębiorcy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-024/09-02

Tytuł projektu: Własność intelektualna – źródłem kapitału innowacyjnego przedsiębiorcy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 744300

Wydatki kwalifikowalne: 744300

Dofinansowanie: 744300

Dofinansowanie UE: 632655

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

NIP beneficjenta: 6571920381

Kod pocztowy: 25-312

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.05.04.01-14-009/10-01 Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego. wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-009/10-01

Tytuł projektu: Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego. wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 34604

Wydatki kwalifikowalne: 29500

Dofinansowanie: 20650

Dofinansowanie UE: 17552.5

Nazwa beneficjenta: Hiroad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272406859

Kod pocztowy: 01-171

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2010

Data zakończenia realizacji: 10/12/2011


POIG.06.01.00-02-020/09-03 Przygotowanie Spółki do realizacji projektów eksportowych dzięki usługom doradczym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-020/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie Spółki do realizacji projektów eksportowych dzięki usługom doradczym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Acquitec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8982123612

Kod pocztowy: 51-616

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010lsi parp, chcem, manewry na placu kat c, polska 2006, uzupełnij opis dotyczący materii i energii w ekosystemie, agencja pracy krosno, ocen.pl, cechy praw człowieka, system ubezpieczeń społecznych, prawko.pl, карта польщі, the sims 4 własny biznes, kalkulator punktów na studia, rodzina definicja, mizerna cicha, na ukrainie czy w ukrainie…