Dolnośląskie,  Gniechowice,  Powiat górowski / Powiat wrocławski

POIG.06.01.00-02-021/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grupa Artystyczna Maska Wojciech Koguciuk

POIG.06.01.00-02-021/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grupa Artystyczna Maska Wojciech Koguciuk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-021/11-00

Tytuł projektu: Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grupa Artystyczna Maska Wojciech Koguciuk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Grupa Artystyczna Maska Wojciech Koguciuk

NIP beneficjenta: 8992197026

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Gniechowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.05.04.01-24-039/13-01 Stolik do zabiegów hemodynamicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-039/13-01

Tytuł projektu: Stolik do zabiegów hemodynamicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-026/13-01 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Technologia i urządzenie do zgrzewania dyfuzyjnego różnych metali.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-026/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Technologia i urządzenie do zgrzewania dyfuzyjnego różnych metali.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacyjnych Technologii „NewTech” Sp. z o.o. w organizacji

NIP beneficjenta: 6272735606

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/16/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014szukaj po regon, palazzo in fortezza czemierniki, raport oddziaływania na środowisko ustawa, transcendentalny sjp, komentarz kodeks cywilny, gospodarka oparta na zasobach, r-max rafał jaczewski, żebra budowa, dotacje na start firmy, ile sie odejmuje stopni w pupie, szkoleń, kurs groomerski śląsk, stanisława steuden, gwo kontakt, marcin kosinski, lista mnisw, apd usos umcs…