Dolnośląskie,  Powiat górowski / Powiat wrocławski,  Smolec

POIG.06.01.00-02-015/09-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Wytwórni Wyrobów Czekoladowych DOTI drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy o potencjale eksportowym. najlepszych kierunkach działalności eksportowej i najbardziej skutecznych działaniach na wybranych rynkach zagranicznych

POIG.06.01.00-02-015/09-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Wytwórni Wyrobów Czekoladowych DOTI drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy o potencjale eksportowym. najlepszych kierunkach działalności eksportowej i najbardziej skutecznych działaniach na wybranych rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-015/09-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Wytwórni Wyrobów Czekoladowych DOTI drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy o potencjale eksportowym. najlepszych kierunkach działalności eksportowej i najbardziej skutecznych działaniach na wybranych rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 14000

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: DOTI Spółka Jawna Wytwórnia Wyrobów Czekoladowych D. M. Mroczkowscy

NIP beneficjenta: 8991008313

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Smolec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 9/4/2009


POIG.05.04.01-30-039/13-01 Urządzenie do montażu obrotowego drzwi szafy elektrycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-039/13-01

Tytuł projektu: Urządzenie do montażu obrotowego drzwi szafy elektrycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: RC Cloud Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6182112273

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.04.01-12-051/13-03 Zgłoszenie wynalazku firmy P.P.U.H Geco Sp. z o.o. w zakresie układu sterowania procesem gotowania.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-051/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku firmy P.P.U.H Geco Sp. z o.o. w zakresie układu sterowania procesem gotowania.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Liszki

Wartość ogółem: 32563.6

Wydatki kwalifikowalne: 29573.6

Dofinansowanie: 17729.37

Dofinansowanie UE: 15069.96

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE GECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6760077951

Kod pocztowy: 32-060

Miejscowość: Cholerzyn

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015internetowy system wyznaczania spotkań wiza usa, biznesplan pdf, rzs kalkulacyjny, charakterystyka dziecka z autyzmem studium przypadku, pitch po polsku, ranking gospodarek europy, co to jest idea, pedagogika resocjalizacyjna, skrypty python, godło kuby, umcs prawo rekrutacja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, wlasna dzialanosc, maciej ziarko, fundusz celowy, pwn hs, politechnika lubelska wydział architektury…