Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-014/10-00 Start do eksportu – Producent Obuwia Nobex s.c.

POIG.06.01.00-02-014/10-00 Start do eksportu – Producent Obuwia Nobex s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-014/10-00

Tytuł projektu: Start do eksportu – Producent Obuwia Nobex s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Nobex s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

NIP beneficjenta: 8950013398

Kod pocztowy: 51-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-22-004/13-00 Przygotowanie do zgłoszenia i zgłoszenie wzoru przemysłowego – zaparzacz – sitko do okładów – w ramach procedury OHIM Alicante.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-004/13-00

Tytuł projektu: Przygotowanie do zgłoszenia i zgłoszenie wzoru przemysłowego – zaparzacz – sitko do okładów – w ramach procedury OHIM Alicante.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 6800

Wydatki kwalifikowalne: 6800

Dofinansowanie: 3060

Dofinansowanie UE: 2601

Nazwa beneficjenta: Paweł Taczalski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NEX”

NIP beneficjenta: 9531784588

Kod pocztowy: 80-299

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2013

Data zakończenia realizacji: 7/10/2013giodo rejestr czynności przetwarzania, borkowska, przewodnik świętokrzyski, mierzejewska, studio figura franczyza, akademia demokracji socjalnej, biotouch pigmenty, ambasador polski w wielkiej brytanii, projekt nim cda, karta szkolenia, objętość mola gazu, kalkulator przekładni zębatej, grażyna po angielsku, akademia florystyki, chorom, odczulanie na klej do rzes, skąd wziąć zaświadczenie o dochodach, małgorzata prokopiuk w ciąży, j\…