Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-011/11-01 „Rozwój eksportu Spółki CZPB kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

POIG.06.01.00-02-011/11-01 „Rozwój eksportu Spółki CZPB kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-011/11-01

Tytuł projektu: „Rozwój eksportu Spółki CZPB kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8942998534

Kod pocztowy: 54-440

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.05.04.01-24-105/08-01 Ochrona własności przemysłowej WALA Sp. z o.o. poprzez rejestrację wzoru wspólnotowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-105/08-01

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej WALA Sp. z o.o. poprzez rejestrację wzoru wspólnotowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wilkowice

Wartość ogółem: 8175

Wydatki kwalifikowalne: 7515

Dofinansowanie: 5260

Dofinansowanie UE: 4471

Nazwa beneficjenta: WALA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 9372179431

Kod pocztowy: 43-365

Miejscowość: Wilkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.05.04.01-02-305/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie regionalnej – patent euroazjatycki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-305/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie regionalnej – patent euroazjatycki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 64657

Wydatki kwalifikowalne: 56400

Dofinansowanie: 39480

Dofinansowanie UE: 33558

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-010/11-00 Wzrost eksportu usług poprzez działania promujące Hotel & Medi-SPA Biały Kamień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-010/11-00

Tytuł projektu: Wzrost eksportu usług poprzez działania promujące Hotel & Medi-SPA Biały Kamień

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Świeradów-Zdrój

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Elżbieta Korczak Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Hala Strzegomska Zakład Pracy Chronionej

NIP beneficjenta: 8941019444

Kod pocztowy: 54-432

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.05.04.02-00-010/08-01 Centrum Informacji IPR

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-010/08-01

Tytuł projektu: Centrum Informacji IPR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 61700

Wydatki kwalifikowalne: 61020

Dofinansowanie: 61020

Dofinansowanie UE: 51867

Nazwa beneficjenta: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

NIP beneficjenta: 5421007427

Kod pocztowy: 15-073

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.05.04.01-14-150/13-02 Zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu” w 7 wybranych krajów świta poprzez procedurę międzynarodową Układu o Współpracy Patentowej (PCT): Rosja. Brazylia. Meksyk. Kanada. Australia. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-150/13-02

Tytuł projektu: Zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu” w 7 wybranych krajów świta poprzez procedurę międzynarodową Układu o Współpracy Patentowej (PCT): Rosja. Brazylia. Meksyk. Kanada. Australia. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 138184.5

Wydatki kwalifikowalne: 138184.5

Dofinansowanie: 88459.65

Dofinansowanie UE: 75190.7

Nazwa beneficjenta: Phenicoptere Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010338017

Kod pocztowy: 00-640

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015elektroforeza, formy prawne, konkurs z pytaniami, specyficzna osoba, struktura organizacyjna magazynu, interlinia, dotacje unijne 2019 dla małych firm, samodzielnie wytwarzają pokarm, wyniki rekrutacji, koparki jednonaczyniowe, programowanie aspektowe, van gogh. u bram wieczności, wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej…