Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-010/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa spedycyjnego Agro Brokers

POIG.06.01.00-02-010/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa spedycyjnego Agro Brokers

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-010/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa spedycyjnego Agro Brokers

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AGRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8971222776

Kod pocztowy: 50-425

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.05.04.01-14-124/13-01 Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek: Elektroda do ablacji o nazwie MiniMax – chłodzona elektroda z 8 pierścieniami diagnostycznymi i przegubami końcowych pierścieni oceniającymi siłę nacisku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-124/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek: Elektroda do ablacji o nazwie MiniMax – chłodzona elektroda z 8 pierścieniami diagnostycznymi i przegubami końcowych pierścieni oceniającymi siłę nacisku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 434500

Wydatki kwalifikowalne: 434500

Dofinansowanie: 304150

Dofinansowanie UE: 258527.5

Nazwa beneficjenta: MEDIKARD SEBASTIAN STEC

NIP beneficjenta: 8141259170

Kod pocztowy: 01-494

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-22-001/12-00 Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla nowych modeli grzejników jako element konkurencyjności Spółki Terma Technologie na rynku wspólnotowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-001/12-00

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla nowych modeli grzejników jako element konkurencyjności Spółki Terma Technologie na rynku wspólnotowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 40380

Wydatki kwalifikowalne: 34400

Dofinansowanie: 12040

Dofinansowanie UE: 10234

Nazwa beneficjenta: Terma Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5831018844

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Czaple

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/9/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012wydarzenia polska i świat, jastrzębia góra imprezy 2018, ncbir pracownicy, zwięźle opisz sposób walki ze stresem i jego skutkami, wieczor, zasada wzajemnej zgodności, siły, rzeczowo, parp warszawa, 1m3 gazu ziemnego ile to litrów, zarzadzanie stresem, podstawy hiszpańskiego pdf, altkom akademia, rodzaje grup społecznych, ile trwają zajęcia na studiach zaocznych, office power point, w jakich dziedzinach życia roboty znajdą w przyszłości zastosowanie, the polish, wybierzesz, ile zdjęć do dowodu, wykorzystaj podane wyrazy i przekształć zdania zachowując ich sens, przepisy koronawirus, podatek u źródła deklaracja, sql server microsoft, cel przedsiębiorstwa, res…