Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-005/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla 2M – Materia Medica. Fundacja Na Rzecz Dobra Pacjenta

POIG.06.01.00-02-005/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla 2M – Materia Medica. Fundacja Na Rzecz Dobra Pacjenta

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-005/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla 2M – Materia Medica. Fundacja Na Rzecz Dobra Pacjenta

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Fundacja 2M – Materia Medica. Fundacja Na Rzecz Dobra Pacjenta.

NIP beneficjenta: 8992611833

Kod pocztowy: 53-006

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.05.04.02-00-016/09-04 Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-016/09-04

Tytuł projektu: Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 28631.13

Wydatki kwalifikowalne: 28631.13

Dofinansowanie: 28631.13

Dofinansowanie UE: 24336.46

Nazwa beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

NIP beneficjenta: 6341006202

Kod pocztowy: 40-084

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-14-009/10-01 Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego. wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-009/10-01

Tytuł projektu: Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego. wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 34604

Wydatki kwalifikowalne: 29500

Dofinansowanie: 20650

Dofinansowanie UE: 17552.5

Nazwa beneficjenta: Hiroad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272406859

Kod pocztowy: 01-171

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2010

Data zakończenia realizacji: 10/12/2011


POIG.05.04.01-24-018/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie zasilające.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-018/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie zasilające.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-20-005/13-01 Zgłoszenie wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” do ochrony patentowej w Europejskiej Organizacji Patentowej (EPOrg). w ramach procedury regionalnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-20-005/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” do ochrony patentowej w Europejskiej Organizacji Patentowej (EPOrg). w ramach procedury regionalnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 42446.46

Wydatki kwalifikowalne: 39887.71

Dofinansowanie: 24233.43

Dofinansowanie UE: 20598.41

Nazwa beneficjenta: FIRMA BARTOSZ Spółka Jawna Bujwicki. Sobiech

NIP beneficjenta: 5420203646

Kod pocztowy: 15-399

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.04.01-30-056/13-02 Ochrona własności przemysłowej wynalazku: mikro-kontroler do dynamicznej kompresji danych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-056/13-02

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej wynalazku: mikro-kontroler do dynamicznej kompresji danych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Leszno

Gmina: M. Leszno

Wartość ogółem: 206025

Wydatki kwalifikowalne: 167500

Dofinansowanie: 77025

Dofinansowanie UE: 65471.25

Nazwa beneficjenta: Q4 Europe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6972309202

Kod pocztowy: 62-802

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-10-013/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-013/13-02

Tytuł projektu: Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz

Wartość ogółem: 85112.11

Wydatki kwalifikowalne: 69196.84

Dofinansowanie: 41518.1

Dofinansowanie UE: 35290.38

Nazwa beneficjenta: KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8291597773

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Stawiszcze

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015denn konstrukcja, moddle, czysta produkcja, rejestr przedsiębiorców po angielsku, okresy warunkowe mieszane, ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego, krzywa popytu na pracę, niziny, firmy szkoleniowe, symbol chemiczny jodu, krzysztof klimczak, tees co to, regres demograficzny przejawia się ujemnymi wartościami przyrostu naturalnego, mediana modalna, dariusz sadlik, przestrzeń kosmiczna, wydział uniwersytecki krzyżówka, kompetencje…