Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-004/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POIG.06.01.00-02-004/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-004/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Human Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951853321

Kod pocztowy: 50-032

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.05.04.01-12-002/10-03 Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-002/10-03

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1027031.28

Wydatki kwalifikowalne: 1010444

Dofinansowanie: 394073.16

Dofinansowanie UE: 334962.18

Nazwa beneficjenta: Delki. Polpoint Zbigniew Korzelski

NIP beneficjenta: 9451791787

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/22/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013uzupełnij tabelę dotyczącą mikroskopów optycznego i elektronowego, art 174 kp, daniel l artysta, plus pomoc techniczna telefon, jaroslav mihalik, opis drzwi na rzucie, diagram kooperacji, spyro punkty umiejętności, kolumbia po angielsku, oke obieg, cykl życia produktu telefonu komórkowego, 10 pdow, nadprzewodnictwo, ogród botaniczny szczecin, zapiska z yt, przedstaw rolę kultury narodowej w utrzymaniu polskości w 19 wieku, gwara kujawska słownik, us-9 uzasadnienie…