Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-001/09-01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przygotowania planu rozwoju eksportu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych firmy Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-02-001/09-01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przygotowania planu rozwoju eksportu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych firmy Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-001/09-01

Tytuł projektu: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przygotowania planu rozwoju eksportu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych firmy Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12200

Wydatki kwalifikowalne: 12200

Dofinansowanie: 9760

Dofinansowanie UE: 8296

Nazwa beneficjenta: Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992214813

Kod pocztowy: 50-560

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.05.04.01-18-003/11-08 Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach międzynarodowej procedury PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-003/11-08

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach międzynarodowej procedury PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 91868.19

Wydatki kwalifikowalne: 84516.65

Dofinansowanie: 59153.2

Dofinansowanie UE: 50280.22

Nazwa beneficjenta: NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6842637942

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/17/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-12-009/12-02 Zapewnienie kompleksowej ochrony patentowej innowacyjnym związkom o działaniu przeciwnowotworowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-009/12-02

Tytuł projektu: Zapewnienie kompleksowej ochrony patentowej innowacyjnym związkom o działaniu przeciwnowotworowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 308696.67

Wydatki kwalifikowalne: 308696.67

Dofinansowanie: 185218

Dofinansowanie UE: 157435.3

Nazwa beneficjenta: Selvita S.A.

NIP beneficjenta: 6792942955

Kod pocztowy: 30-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/24/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-018/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie zasilające.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-018/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie zasilające.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015aplan media, chemia materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego sprawdzian, listopada, impuls nieruchomosci, sankcje za przedeklarowanie powierzchni, legalis uwm, rekrutacja włocławek, kolegium, wygaśnięcie umowy o pracę, lista pytań audytowych iso 9001:2015, wyzsza szkoła bankowa, reguła społecznego dowodu słuszności, revit polska, studia podyplomowe co to, wzór bilansu excel, www.malopolska.edu.pl logowanie, ets 2 brak kierowców w agencjach, arobiznes, wskaźniki zadłużenia pdf, kryzys definicja, nieczytanie interpretacja, zwany, centrum santander…