Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.05.04.02-00-022/09-04 Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla polskich przedsiębiorców – II edycja.

POIG.05.04.02-00-022/09-04 Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla polskich przedsiębiorców – II edycja.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-022/09-04

Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej – program informacji dla polskich przedsiębiorców – II edycja.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 109462

Wydatki kwalifikowalne: 109462

Dofinansowanie: 109462

Dofinansowanie UE: 93042.7

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

NIP beneficjenta: 7120169716

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.05.04.01-24-007/13-01 Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/13-01

Tytuł projektu: Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015biologia na czasie 1 karty pracy ucznia odpowiedzi, przykładowe rozprawki maturalne, sikora, koronawirus w innych krajach, oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora cos 0, antylopy niższa klasyfikacja, ds., frankofonia, księgowy film online, podlaskie centrum psychogeriatrii, kwerendy, targi pracy lublin, terytorium państwa, stypendium ministra, zbiorowa, łamacz w drukarni, prof. zygmunt jan słowik, film 2017, banksy koronawirus…