Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.02-00-019/09-01 Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie.

POIG.05.04.02-00-019/09-01 Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-019/09-01

Tytuł projektu: Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 633318

Wydatki kwalifikowalne: 633318

Dofinansowanie: 633318

Dofinansowanie UE: 538320.3

Nazwa beneficjenta: INVESTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252245152

Kod pocztowy: 00-656

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.05.04.01-24-007/13-01 Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/13-01

Tytuł projektu: Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.01-30-015/11-06 Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-015/11-06

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 55700

Wydatki kwalifikowalne: 55700

Dofinansowanie: 38990

Dofinansowanie UE: 33141.5

Nazwa beneficjenta: Centrum Badan DNA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9721137596

Kod pocztowy: 61-612

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.04.06.00-18-004/12-02 Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-004/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 11316000

Wydatki kwalifikowalne: 9200000

Dofinansowanie: 4600000

Dofinansowanie UE: 3910000

Nazwa beneficjenta: ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak

NIP beneficjenta: 8130137664

Kod pocztowy: 35-206

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015alablaboratoria.pl/punkty, fundacja wsparcie na starcie, organizacja i jej otoczenie, producent akcesoriów samochodowych, zakres zadań realizowanych w trakcie stażu, dekontaminacja pomieszczeń, magdalena borycka, klauzula przetwarzania danych osobowych, streszczenie inny świat, konflikt ról, wyjście przez sklep z pamiątkami netflix, praca w jednostkach organizacyjnych kraków, tik fm, skaza instagram, artefakty behawioralne, youtube filmy dramaty z polskim lektorem, "d jegorow", zasady finansowania po kl, kwas abscysynowy…