Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.05.04.02-00-016/09-04 Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

POIG.05.04.02-00-016/09-04 Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-016/09-04

Tytuł projektu: Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 28631.13

Wydatki kwalifikowalne: 28631.13

Dofinansowanie: 28631.13

Dofinansowanie UE: 24336.46

Nazwa beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

NIP beneficjenta: 6341006202

Kod pocztowy: 40-084

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-12-001/12-02 Wsparcie na realizację fazy regionalnej (europejskiej) międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-001/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie na realizację fazy regionalnej (europejskiej) międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 19635

Wydatki kwalifikowalne: 18818.5

Dofinansowanie: 13172.95

Dofinansowanie UE: 11197.01

Nazwa beneficjenta: VIS INVENTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772289558

Kod pocztowy: 30-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.05.04.01-22-101/08-01 Wsparcie na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję. Ukrainę i USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-101/08-01

Tytuł projektu: Wsparcie na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję. Ukrainę i USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 63615.13

Wydatki kwalifikowalne: 59105.09

Dofinansowanie: 41367.65

Dofinansowanie UE: 35162.5

Nazwa beneficjenta: Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j.

NIP beneficjenta: 9581440661

Kod pocztowy: 81-601

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.05.04.01-24-096/13-01 Zapewnienie ochrony własności przemysłowej dla opakowań podwójnych poprzez zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-096/13-01

Tytuł projektu: Zapewnienie ochrony własności przemysłowej dla opakowań podwójnych poprzez zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 40651.5

Wydatki kwalifikowalne: 33050

Dofinansowanie: 23135

Dofinansowanie UE: 19664.75

Nazwa beneficjenta: INNOW Jan Wyciślik

NIP beneficjenta: 6340078731

Kod pocztowy: 40-763

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-018/10-07 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-018/10-07

Tytuł projektu: Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 24863252.32

Wydatki kwalifikowalne: 20436984.07

Dofinansowanie: 20227623.13

Dofinansowanie UE: 17193479.66

Nazwa beneficjenta: Instytut Energetyki

NIP beneficjenta: 5250008761

Kod pocztowy: 01-330

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014skład podatkowy, bael bezrobocie, strefa rozwoyou, podstawy programowania okienkowego w środowisku visual studio, faces, porównaj podane ułamki rozszerzając jeden z nich lub oba tak aby miały ten sam mianownik, babilonia, kierunkowy 35, parafia dydnia, parp szkolenia, infrastruktura etyczna, magda welc 2019, 27.05, księgowy bielsko biała, anna mazur lublin…