Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.02-00-012/09-04 IP HERMES. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach.

POIG.05.04.02-00-012/09-04 IP HERMES. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-012/09-04

Tytuł projektu: IP HERMES. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1833188

Wydatki kwalifikowalne: 1709750

Dofinansowanie: 1709750

Dofinansowanie UE: 1453287.5

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza

NIP beneficjenta: 5260001708

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: organizacja pracodawców

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.05.02.00-00-004/10-05 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-004/10-05

Tytuł projektu: Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 14112500

Wydatki kwalifikowalne: 14094059.96

Dofinansowanie: 14094059.96

Dofinansowanie UE: 11979950.96

Nazwa beneficjenta: Urząd Patentowy RP

NIP beneficjenta: 5261048480

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-117/08-05 Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-117/08-05

Tytuł projektu: Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 218018

Wydatki kwalifikowalne: 184600

Dofinansowanie: 129220

Dofinansowanie UE: 109837

Nazwa beneficjenta: ECOTECH Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9721165701

Kod pocztowy: 31-532

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013kierunki w sztuce chronologicznie, spawanie rur, łaszkiewicza 4, wiadomościach, restauracja hinduska lublin, oferty motoryzacyjne, kary umowne w umowie, chiropraktyka katowice, leonard, staw skroniowo żuchwowy budowa, arkusz matura matematyka 2017, cichanoc, maria film 2019, prof. zw. dr hab., utwór definicja, umcs lublin pl, fundacja od nowa, członek, pkb polski 2014, tematy wypracowań maturalnych z historii, przetwarzanie odpadów definicja, jednorazowa, ulotka o treści propagandowej, szkoła samochodowa, skoordynować, wojewudztwo…