Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.02-00-001/08-07 Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach

POIG.05.04.02-00-001/08-07 Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-001/08-07

Tytuł projektu: Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2161954

Wydatki kwalifikowalne: 1991300

Dofinansowanie: 1991300

Dofinansowanie UE: 1692605

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza

NIP beneficjenta: 5260001708

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: organizacja pracodawców

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.05.04.01-14-150/13-02 Zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu” w 7 wybranych krajów świta poprzez procedurę międzynarodową Układu o Współpracy Patentowej (PCT): Rosja. Brazylia. Meksyk. Kanada. Australia. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-150/13-02

Tytuł projektu: Zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu” w 7 wybranych krajów świta poprzez procedurę międzynarodową Układu o Współpracy Patentowej (PCT): Rosja. Brazylia. Meksyk. Kanada. Australia. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 138184.5

Wydatki kwalifikowalne: 138184.5

Dofinansowanie: 88459.65

Dofinansowanie UE: 75190.7

Nazwa beneficjenta: Phenicoptere Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010338017

Kod pocztowy: 00-640

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.01-30-012/11-02 Połączenie zdalnie sterowanej głowicy z zaworem grzejnika centralnego ogrzewania – zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-012/11-02

Tytuł projektu: Połączenie zdalnie sterowanej głowicy z zaworem grzejnika centralnego ogrzewania – zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 28677

Wydatki kwalifikowalne: 28677

Dofinansowanie: 20073.9

Dofinansowanie UE: 17062.81

Nazwa beneficjenta: LARS Andrzej Szymański

NIP beneficjenta: 7810041997

Kod pocztowy: 64-320

Miejscowość: Niepruszewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.05.04.01-30-045/13-01 Mechanizm zabezpieczający elektrycznie pojazd przed kradzieżą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-045/13-01

Tytuł projektu: Mechanizm zabezpieczający elektrycznie pojazd przed kradzieżą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JOCKER Jolanta Suchowska

NIP beneficjenta: 6181132049

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015wzór umowy na wykonanie usługi, wyżyny mapa, akademia podlaska, patroszenie ryby, mentor, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim charakterystyka, promieniowanie optyczne zaliczane do czynników fizycznych nazywamy, odpowiedzialnosc spoleczna, uzupełnij tekst wyrazami z ramki dwa wyrazy zostały podane dodatkowo, złota godzina ratownicza, etapy negocjacji, białe certyfikaty cena, uzupełnij tabelę właściwymi informacjami, matura maj 2015, informacje poufne, banas, różnie, querying, pytania na koparko ładowarke, platformy startowe…