Powiat poznański,  Suchy Las,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-101/08-09 Nowy herbicyd nieselektywny – międzynarodowa ochrona patentowa

POIG.05.04.01-30-101/08-09 Nowy herbicyd nieselektywny – międzynarodowa ochrona patentowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-101/08-09

Tytuł projektu: Nowy herbicyd nieselektywny – międzynarodowa ochrona patentowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Suchy Las

Wartość ogółem: 402352.34

Wydatki kwalifikowalne: 370512.6

Dofinansowanie: 166693.61

Dofinansowanie UE: 141689.56

Nazwa beneficjenta: SN Biotech Technologies Sp. z o.o.. Sp. k.

NIP beneficjenta: 7792338415

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/6/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-18-007/13-02 Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-007/13-02

Tytuł projektu: Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 449500

Wydatki kwalifikowalne: 449500

Dofinansowanie: 314650

Dofinansowanie UE: 267452.5

Nazwa beneficjenta: 3DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170358677

Kod pocztowy: 35-505

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.02.00-00-001/14-02 Wzornictwo-Biznes-Zysk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-001/14-02

Tytuł projektu: Wzornictwo-Biznes-Zysk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6736681.65

Wydatki kwalifikowalne: 5810633

Dofinansowanie: 5810633

Dofinansowanie UE: 4939038.05

Nazwa beneficjenta: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5250012484

Kod pocztowy: 00-236

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-006/11-02 Wsparcie na uzyskanie patentu na zastosowanie przegubowych półosi do napędu w rowerach trójkołowych umożliwiający pochylenie kół względem podłoża

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-006/11-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie patentu na zastosowanie przegubowych półosi do napędu w rowerach trójkołowych umożliwiający pochylenie kół względem podłoża

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 26790

Wydatki kwalifikowalne: 26790

Dofinansowanie: 12319.5

Dofinansowanie UE: 10471.57

Nazwa beneficjenta: Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego Misiarz Stanisław

NIP beneficjenta: 6461129924

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2011

Data zakończenia realizacji: 1/22/2014


POIG.04.04.00-20-005/09-17 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-005/09-17

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 31333914.93

Wydatki kwalifikowalne: 26187000

Dofinansowanie: 13093500

Dofinansowanie UE: 11129475

Nazwa beneficjenta: Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661723504

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013marcin wójcik magdalena wójcik, minut, środowisko programistyczne, kody hs, goldenmark opole, elektroniczny pasek płacowy amazon, jakubiak elżbieta, strzyżenie męskie klasyczne maszynka krok po kroku, okrąg opisany na trójkącie równobocznym, zespołu, efektywny łańcuch dostaw, lublin zaświadczenie o niekaralności, biologia witowski 2017, roboty do składania dla dzieci…