Kalisz,  Powiat m. Kalisz,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-056/13-02 Ochrona własności przemysłowej wynalazku: mikro-kontroler do dynamicznej kompresji danych

POIG.05.04.01-30-056/13-02 Ochrona własności przemysłowej wynalazku: mikro-kontroler do dynamicznej kompresji danych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-056/13-02

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej wynalazku: mikro-kontroler do dynamicznej kompresji danych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Leszno

Gmina: M. Leszno

Wartość ogółem: 206025

Wydatki kwalifikowalne: 167500

Dofinansowanie: 77025

Dofinansowanie UE: 65471.25

Nazwa beneficjenta: Q4 Europe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6972309202

Kod pocztowy: 62-802

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-24-096/13-01 Zapewnienie ochrony własności przemysłowej dla opakowań podwójnych poprzez zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-096/13-01

Tytuł projektu: Zapewnienie ochrony własności przemysłowej dla opakowań podwójnych poprzez zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 40651.5

Wydatki kwalifikowalne: 33050

Dofinansowanie: 23135

Dofinansowanie UE: 19664.75

Nazwa beneficjenta: INNOW Jan Wyciślik

NIP beneficjenta: 6340078731

Kod pocztowy: 40-763

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015podkreśl te z podanych liczb które są mniejsze od 1, e administracja w polsce, niedźwiadek, kurs księgowości bydgoszcz, likwidacja spółki akcyjnej, rejestr firm krs, stelina, zasada litowa, benchmark cpu, zator powietrzny objawy, opłata rekrutacyjna umcs, rozstrzygnięcie nadzorcze, arena idei online, jebla idzie dostać, ig knowhow, gamart łańcut…