Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-053/13-07 Uzyskanie dofinansowania na ochronę nowej konstrukcji wózka dziecięcego w ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT)

POIG.05.04.01-30-053/13-07 Uzyskanie dofinansowania na ochronę nowej konstrukcji wózka dziecięcego w ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-053/13-07

Tytuł projektu: Uzyskanie dofinansowania na ochronę nowej konstrukcji wózka dziecięcego w ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 34098.4

Wydatki kwalifikowalne: 34098.4

Dofinansowanie: 23868.88

Dofinansowanie UE: 20288.54

Nazwa beneficjenta: Smartthing Janusz Pokorski

NIP beneficjenta: 5571642237

Kod pocztowy: 60-479

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-20-003/12-02 Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-20-003/12-02

Tytuł projektu: Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Juchnowiec Kościelny

Wartość ogółem: 42225.5

Wydatki kwalifikowalne: 37372.5

Dofinansowanie: 22423.5

Dofinansowanie UE: 19059.97

Nazwa beneficjenta: „PLUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9661427390

Kod pocztowy: 16-001

Miejscowość: Kleosin

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/11/2015


POIG.05.04.01-22-012/13-06 Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej dla Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego FORKOS Sp z. o.o. na zdalnie sterowane urządzenie zanurzalne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-012/13-06

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej dla Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego FORKOS Sp z. o.o. na zdalnie sterowane urządzenie zanurzalne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 87955

Wydatki kwalifikowalne: 87955

Dofinansowanie: 61645

Dofinansowanie UE: 52398.25

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5862256409

Kod pocztowy: 81-310

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2014

Data zakończenia realizacji: 7/13/201526 dni urlopu, rynek gier komputerowych, dotacja na kapitał obrotowy dla małych firm, fmr lisicki, bezludna wyspa gra szkoleniowa, bg umcs katalog, zapisy po angielsku, oboda, 355 dni, soft skills, podaj trzy czynniki które przyczyniły się do szybkiego rozwoju turystyki w europie południowej, niesamowicie spokojny człowiek, marian turski, pochodzenie imion, rehaintegro, dochody własne jednostek samorządu terytorialnego…