Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-048/13-00 Ochrona patentowa urządzenia do przenoszenia elementów betonowych

POIG.05.04.01-30-048/13-00 Ochrona patentowa urządzenia do przenoszenia elementów betonowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-048/13-00

Tytuł projektu: Ochrona patentowa urządzenia do przenoszenia elementów betonowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: TACN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7831701298

Kod pocztowy: 61-806

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.04.00-26-015/13-04 ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-015/13-04

Tytuł projektu: ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość ogółem: 70283000

Wydatki kwalifikowalne: 57100000

Dofinansowanie: 39970000

Dofinansowanie UE: 33974500

Nazwa beneficjenta: EVOLTAIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9591951251

Kod pocztowy: 25-671

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015usosweb umcs, metoda wyłączenia z progresją, matura próbna 2020 odpowiedzi, język migowy alfabet, albuminy globuliny, wstawianie przypisów word 2016, female, ewy kurek, agencja rozwoju przedsiębiorczości, biznes plan restauracji chomikuj, druga tarcza antykryzysowa, sandanter bank, katowice studia, bezrobotne, weterynaria lublin, ciemna energia, sprawdziany odpowiedzi.pl, kolec biodrowy przedni dolny, wschodniej…