Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-046/13-00 Ochrona patentowa członu łącznikowego elementu budowlanego

POIG.05.04.01-30-046/13-00 Ochrona patentowa członu łącznikowego elementu budowlanego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-046/13-00

Tytuł projektu: Ochrona patentowa członu łącznikowego elementu budowlanego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: TACN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7831701298

Kod pocztowy: 61-806

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.01-12-005/12-03 Zgłoszenie patentu na rykach zagranicznych dla urządzanie do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-005/12-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentu na rykach zagranicznych dla urządzanie do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Zator

Wartość ogółem: 105210

Wydatki kwalifikowalne: 95527

Dofinansowanie: 66868.9

Dofinansowanie UE: 56838.56

Nazwa beneficjenta: PROTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5512614883

Kod pocztowy: 32-640

Miejscowość: Zator

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/4/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-24-040/13-01 Urządzenie umożliwiające trwały dostęp do serca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-040/13-01

Tytuł projektu: Urządzenie umożliwiające trwały dostęp do serca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015typ osobowości, sprawdzian wnętrze ziemi procesy endogeniczne, konkret lublin, kanonik wyższej rangi, w czym specjalnie robimy dziury, ania jakubiak instagram, obszar działalności firmy, basen umcs lublin, linia demarkacyjna, polska szlachta, polscy kompozytorzy xx wieku, opieka konsularna, akademia wsb, przemówienie perswazyjne, praca koło, akr, ue katowice opinie, prawy pl, ocena parametryczna jednostek naukowych 2017 mnisw, alternatywne metody komunikacji prezentacja…