Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-039/13-01 Urządzenie do montażu obrotowego drzwi szafy elektrycznej

POIG.05.04.01-30-039/13-01 Urządzenie do montażu obrotowego drzwi szafy elektrycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-039/13-01

Tytuł projektu: Urządzenie do montażu obrotowego drzwi szafy elektrycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: RC Cloud Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6182112273

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.02.00-00-015/09-04 LEM – dyfuzja innowacji wsród MSP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-015/09-04

Tytuł projektu: LEM – dyfuzja innowacji wsród MSP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7762085.28

Wydatki kwalifikowalne: 6783509

Dofinansowanie: 6783509

Dofinansowanie UE: 5765982.65

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza

NIP beneficjenta: 5260001708

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: organizacja pracodawców

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.05.04.01-26-017/13-02 Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku „Zdalnie sterowany robot pełzający do badań gastroskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-017/13-02

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku „Zdalnie sterowany robot pełzający do badań gastroskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 332011.6

Wydatki kwalifikowalne: 332011.6

Dofinansowanie: 232408.12

Dofinansowanie UE: 197546.9

Nazwa beneficjenta: AMATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9591929688

Kod pocztowy: 25-510

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.04.01-22-104/08-00 Wsparcie na uzyskanie ochrony 12 wspólnotowych wzorów przemysłowych (konsole i obudowy urządzeń grzewczych. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-104/08-00

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony 12 wspólnotowych wzorów przemysłowych (konsole i obudowy urządzeń grzewczych. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 12767.6

Wydatki kwalifikowalne: 11689.6

Dofinansowanie: 5260

Dofinansowanie UE: 4471

Nazwa beneficjenta: Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j.

NIP beneficjenta: 9581440661

Kod pocztowy: 81-601

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2008


POIG.05.03.00-00-010/10-09 Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-010/10-09

Tytuł projektu: Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 129218344.88

Wydatki kwalifikowalne: 104324708.52

Dofinansowanie: 88676002.24

Dofinansowanie UE: 75374601.9

Nazwa beneficjenta: Park Naukowo – Technologiczny „Euro – Centrum” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6342664278

Kod pocztowy: 40-568

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-24-004/13-01 Zgłoszenie wzoru przemysłowego układu pomiarowego medycznej. perystaltycznej pompy płuczącej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-004/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wzoru przemysłowego układu pomiarowego medycznej. perystaltycznej pompy płuczącej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 11515

Wydatki kwalifikowalne: 10250

Dofinansowanie: 6150

Dofinansowanie UE: 5227.5

Nazwa beneficjenta: Vimex spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6422181613

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.04.04.00-26-003/09-10 Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-003/09-10

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Ożarów

Wartość ogółem: 63648620

Wydatki kwalifikowalne: 51771000

Dofinansowanie: 31062600

Dofinansowanie UE: 26403210

Nazwa beneficjenta: Mo-Bruk Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7343294252

Kod pocztowy: 33-322

Miejscowość: Korzenna

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.05.04.01-24-005/13-01 System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-005/13-01

Tytuł projektu: System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/20159 stycznia, łaczynaspilka, mokradła, reakcja spadochronowa, dzieciobójstwo, vat 7 do kiedy, wyjaśnij dlaczego w sytuacji niespójności przekazu werbalnego i niewerbalnego, informacje o transferach, matury 2018, msp', kosmetyk definicja, kontynuacja, tomek miał 360 zł oszczędności, epoki w literaturze, direct method for english chomikuj, paczka zasobów szablon, nietzsche filozofia, wydział humanistyczny umcs, nowopowstały, rozporządzenie o ochronie danych osobowych…