Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-037/13-01 Urządzenie do pomiaru wilgotności gleby z wyjściem binarnym

POIG.05.04.01-30-037/13-01 Urządzenie do pomiaru wilgotności gleby z wyjściem binarnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-037/13-01

Tytuł projektu: Urządzenie do pomiaru wilgotności gleby z wyjściem binarnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: RC Cloud Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6182112273

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 4/6/2015


POIG.04.04.00-14-034/09-11 Wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-034/09-11

Tytuł projektu: Wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Stara Biała

Wartość ogółem: 22387952

Wydatki kwalifikowalne: 21086352

Dofinansowanie: 10543176

Dofinansowanie UE: 8961699.6

Nazwa beneficjenta: Stalmech Bogumił Księżakowski

NIP beneficjenta: 7741004288

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-26-004/13-03 Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji hybrydowych systemów modułowych dla budownictwa medycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-004/13-03

Tytuł projektu: Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji hybrydowych systemów modułowych dla budownictwa medycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość ogółem: 59839500

Wydatki kwalifikowalne: 48000000

Dofinansowanie: 24000000

Dofinansowanie UE: 20400000

Nazwa beneficjenta: Climatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 5222656057

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: Reguły

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.05.04.01-30-002/09-00 Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-002/09-00

Tytuł projektu: Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 17500

Wydatki kwalifikowalne: 17500

Dofinansowanie: 12250

Dofinansowanie UE: 10412.5

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Tabędzki

NIP beneficjenta: 7791013898

Kod pocztowy: 60-757

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.05.04.01-30-035/13-04 Zgłoszenie wniosku na patent użytkowy (Utility patent) w USA dla urzadzenia Flood Sesnor przez Fibar Group SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-035/13-04

Tytuł projektu: Zgłoszenie wniosku na patent użytkowy (Utility patent) w USA dla urzadzenia Flood Sesnor przez Fibar Group SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 91808

Wydatki kwalifikowalne: 91808

Dofinansowanie: 64265.6

Dofinansowanie UE: 54625.76

Nazwa beneficjenta: Fibar Group SA

NIP beneficjenta: 7811858097

Kod pocztowy: 60-421

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-006/11-01 Uzyskanie ochrony na wzór przemysłowy z zakresu zaprojektowania podgrzewaczy na świeczki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-006/11-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony na wzór przemysłowy z zakresu zaprojektowania podgrzewaczy na świeczki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Otwock

Wartość ogółem: 5758

Wydatki kwalifikowalne: 5758

Dofinansowanie: 4030.6

Dofinansowanie UE: 3426.01

Nazwa beneficjenta: K-BIS STUDIO Ismaiłow Muchtar

NIP beneficjenta: 5321748319

Kod pocztowy: 05-400

Miejscowość: Otwock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/15/2011


POIG.05.04.01-26-001/13-02 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek CathAIO- elektorda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych – elektrofizjologicznych. hemodynamicznych i biochemicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-001/13-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek CathAIO- elektorda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych – elektrofizjologicznych. hemodynamicznych i biochemicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Skarżysko-Kamienna

Wartość ogółem: 442282.5

Wydatki kwalifikowalne: 442282.5

Dofinansowanie: 309597.75

Dofinansowanie UE: 263158.08

Nazwa beneficjenta: MEDINICE

NIP beneficjenta: 6631868308

Kod pocztowy: 25-671

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015taxi rabat, ogrodzieniec miasto, energylandia mapa 2019, kamil wroński, strategia rozwoju lokalnego definicja, stoisko, diamentowa płyta polska ile egzemplarzy, ślusarski, bandyci, leksykonie, cechy dobrego przedsiębiorcy, dzikie pszczoły, była równa 30 morgom, prawo pracy chomikuj, studia podyplomowe białystok, gej wiki…