Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-031/13-02 Zgłoszenie wniosku na wzór przemysłowy (design patent) w USA i UE (wzór wspólnotowy) dla urządzenia FLOOD SENSOR (FS) przez Fibar Group SA

POIG.05.04.01-30-031/13-02 Zgłoszenie wniosku na wzór przemysłowy (design patent) w USA i UE (wzór wspólnotowy) dla urządzenia FLOOD SENSOR (FS) przez Fibar Group SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-031/13-02

Tytuł projektu: Zgłoszenie wniosku na wzór przemysłowy (design patent) w USA i UE (wzór wspólnotowy) dla urządzenia FLOOD SENSOR (FS) przez Fibar Group SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 18482

Wydatki kwalifikowalne: 18482

Dofinansowanie: 12937.4

Dofinansowanie UE: 10996.79

Nazwa beneficjenta: Fibar Group SA

NIP beneficjenta: 7811858097

Kod pocztowy: 60-421

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-004/13-01 Zgłoszenie wzoru przemysłowego układu pomiarowego medycznej. perystaltycznej pompy płuczącej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-004/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wzoru przemysłowego układu pomiarowego medycznej. perystaltycznej pompy płuczącej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 11515

Wydatki kwalifikowalne: 10250

Dofinansowanie: 6150

Dofinansowanie UE: 5227.5

Nazwa beneficjenta: Vimex spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6422181613

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.04.05.02-00-046/12-03 Uruchomienie Centrum badawczo – rozwojowego Viessmann Technika Grzewcza we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-046/12-03

Tytuł projektu: Uruchomienie Centrum badawczo – rozwojowego Viessmann Technika Grzewcza we Wrocławiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9027155.68

Wydatki kwalifikowalne: 4823263.53

Dofinansowanie: 1929305.41

Dofinansowanie UE: 1639909.6

Nazwa beneficjenta: Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6912043634

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-14-017/13-01 Wsparcie zgłoszenia patentowego w wybranych krajach PCT na wynalazek – przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków głębokiej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-017/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie zgłoszenia patentowego w wybranych krajach PCT na wynalazek – przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków głębokiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 547400

Wydatki kwalifikowalne: 547400

Dofinansowanie: 384800

Dofinansowanie UE: 327080

Nazwa beneficjenta: RBC Eko Robert Całka

NIP beneficjenta: 5211116535

Kod pocztowy: 08-440

Miejscowość: Kalonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015umcs plan zajęć, wiedza o krajach niemieckojęzycznych pdf, jurasz, ogólnopolski rozkład jazdy, игры 2016, mabion interia, automatyczne sortowanie excel, kalkulacja podzialowa, ograniczona zdolność do czynności prawnych, wprowadziłeś(aś) zbyt wiele kodów. spróbuj ponownie później., mrozu plan b, dzień ziemi 2020 hasło, rozwój przemysłu, model hermin, wydarzenia medialne, świadczenie urlopowe 2020, harmonogram ue katowice…